Oriëntatie-afspraak

€ 0,00

Oriëntatie-afspraak

€ 0,00

U ontmoet de coach van Brain Steps. Samen met hem/haar wordt de Brain Steps  methode doorgenomen. U heeft ruimschoots de tijd om u te oriënteren of de Brain Steps methode aansluit op uw specifieke behoeften. Tijdens deze sessie wordt NIET inhoudelijk op de burn-out problematiek ingegaan.