Effectieve online video-consults voor Arbodiensten en keuringsdiensten

 • Eenvoudige en veilige online videotool voor uw medewerkers en cliënten
 • Van offline naar online: van fysieke consults naar online video-consults

Weinig tijd en veel werk voor keuringsdiensten en Arbodiensten

De vernieuwde Arbowetgeving legt nog meer beslag op de beschikbare tijd van Arbo-artsen en bedrijfsartsen. De arts heeft bijvoorbeeld een grotere adviserende rol gekregen op het gebied van verzuimbegeleiding.  Door deze uitbreiding van taken valt het niet mee om alles te doen binnen de termijnen die de Ziektewet voorschrijft. Bijvoorbeeld om bij ziekte van een werknemer binnen zes weken een probleemanalyse te maken en binnen acht weken een plan van aanpak op te stellen.

Daar komt het dreigend tekort aan Arbo-artsen/bedrijfsartsen bij. Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de komende 17 jaar 70% van de bedrijfsartsen uitstroomt als gevolg van pensionering, terwijl daar onvoldoende instroom tegenover staat. De krapte die hierdoor ontstaat in combinatie met de hoge werkdruk zorgt voor scheefgroei in de bedrijfsgezondsheidszorg. In bepaalde  regio’s in Nederland is het bijna onmogelijk om op tijd een Arbo-arts/bedrijfsarts in te plannen. Hierdoor ontstaan er logistieke problemen en lukt het niet altijd om de door de Ziektewet gestelde termijnen te halen. Achteraf kunnen er dan flinke loonsancties worden opgelegd.

Zorgtechnologie, zoals onder andere e-Health, wordt steeds belangrijker om binnen de bestaande zorgprocessen en de vernieuwde Arbowetgeving sneller en planmatiger te communiceren met cliënten. Arbodiensten en keuringsdiensten geven aan dat voor 95% van de spreekuurconsulten geen fysiek contact nodig is. Wel is het van wezenlijk belang om de cliënt tijdens het intakegesprek te zien. De Arbo-arts/bedrijfsarts kan dan een goede indruk van de cliënt krijgen en daardoor zijn/haar werk goed uitvoeren. De videotool WeSeeDo is speciaal ontwikkeld om op een veilige, vertrouwde manier online medische consulten te doen.

 

 

WeSeeDo: online videotool voor medische videoconsults

WeSeeDo is een makkelijke online videotool voor persoonlijke, medische videoconsults via het computerscherm. Beeldbellen met WeSeeDo biedt een goed alternatief voor afspraken op kantoor, terwijl de privacy van de patiënt volledig gewaarborgd is. Zo helpt WeSeeDo effectief invulling te geven aan de Ziektewet. In minder tijd bouwt de arts goede contacten op met zijn cliënten, terwijl niemand ervoor hoeft te reizen. Dit leidt al gauw tot de volgende voordelen:

 

 • Betere communicatie
 • Snellere re-integratie
 • Minder werkdruk
 • Minder kosten
 • Minder sancties
 • Geen wachtlijsten meer
 • Geen wachttijden meer
 • Tijdwinst
 • Regie houden over de agenda’s
 • Betere dossiervorming
 • Grotere efficiëntie