Wat kost het als een werknemer tijdelijk of langdurig uitgeschakeld is door ziekte? Waaruit bestaan de kosten voor ziekteverzuim ?

Wat kost een zieke medewerker gemiddeld?

Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Een werkgever heeft te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Waaruit bestaan de kosten?

De kosten berekend per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten - uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 35.000 euro (cijfers CPB, 2014).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:

Loondoorbetaling: € 153,-

Kosten vervanging: € 146,-

Verlies productie/dienst: € 43,-

Kosten arbodienstverlening: € 60,-

Verzuimbegeleiding: € 7,50

Totaal verzuimkosten: € 410,- per dag

Bron: www.mkbservicedesk.nl, 2 november 2015.