Waarom is Brain Steps het meest complete burn-out programma van Nederland?

Brain Steps is het meest complete programma van Nederland omdat het verschillende disciplines combineert, die wetenschappelijk zijn bewezen dat zij een effectieve bijdrage leveren aan genezing van burn-out. Waar andere methodes zich veelal beperken tot het inzichtelijk maken van de burn-out en hoe hiermee om te gaan, gaat Brain Steps veel dieper. De wetenschap is er van overtuigd  dat  huidig gedrag voor 95% wordt bepaald door ervaringen en overtuigingen vanuit het verleden en dat deze overtuigen en ervaringen zijn opgeslagen in ons onderbewustzijn. Brain Steps, als methodiek, bereikt het onderbewust en lost negatieve ervaringen en overtuigingen op. Andere methodieken, besteden hieraan geen tijd en hebben waarschijnlijk ook niet de kennis. Gecombineerd met beweging, voedingsleer, cognitief coachen heeft Brain Steps het meest complete burn-out programma.

 

Voor wie werkt het Brain Steps programma?

Het Brain Steps programma werkt voor burn-out cliënten en voor alle klachten die stress en angst gerelateerd zijn. 

 

Op de site van Brain Steps staat, " waar andere stoppen, start Brain Steps ", wat wordt daarmee bedoeld?

Daarmee wordt bedoeld dat de meeste methodieken zich beperken tot mentale en inzichtelijke coaching van burn-out. Brain Steps gaat nadrukkelijk veel verder, door een compleet programma aan te bieden, met verschillende disciplines , waardoor duurzaam herstel veel eerder wordt bereikt. 

 

 Uit welke onderdelen bestaat het Brain Steps programma?

 • beweging
 • voedingsadvies
 • hypnotherapie
 • cognitief coachen

 

Waarom zit  het onderdeel beweging in het Brain Steps programma?

Regelmatig bewegen werkt goed tegen werk-gerelateerde vermoeidheidsklachten volgens een onderzoek van de Radbout universiteit in Nijmegen.

 

Wat zijn de conclusies:

 • cliënten slapen beter, zijn minder vermoeid, maken minder cognitieve fouten
 • het effect van beweging werkt pas als het programma van 6 weken wordt afgemaakt, 3x per week
 • beweeg in het begin met een lage intensiteit
 • zorg voor rust tijdens de beweegsessies

 

Waarom besteedt Brain Steps al heel snel in het programma tijd aan het verhelpen van slaapproblemen? 

Ervaring leert ons, dat de meeste burn-out cliënten problemen hebben met slapen. Het is dan volstrekt logisch om eerst dat probleem te "tackelen". In de praktijk blijkt dat oplossen van dat probleem de cliënt al heel veel rust en positiviteit geeft. 

 

Wat zijn de voordelen om voedingsadvies op te nemen in het Brain Steps programma?

Voedingsadvies is essentieel om op te nemen in een burn-out programma. Ervaring leert dat burn-out cliënten veelal geen volwaardig voedingspatroon hebben, mede doordat zij in een negatief gedachtenpatroon verkeren. Wij gebruiken deskundigen om dit patroon te doorbreken. Uw reguliere coach begeleidt dit onderdeel NIET, maar voedingsadvies wordt uitbesteed aan externe deskundigen.  

 

Waarom nemen jullie hypnotherapie op in jullie programma?

Wij nemen hypnotherapie op in ons programma, omdat het meeste huidig gedrag van mensen wordt bepaald door ons onderbewustzijn. Wil je veranderingen teweeg brengen in het gedrag van mensen, dan zul je het onderbewuste moeten bereiken. Hypnotherapie is een ultieme methodiek om deze veranderingen in het onderbewustzijn te realiseren. 

 

Is hypnotherapie een alternatieve methodiek?

Neen, hypnotherapie is geen alternatieve methodiek. Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat de invloed van ons brein op ons gedrag gigantisch is en dat hypnotherapie een wezenlijk invloed kan hebben in het veranderen van  ons gedrag en denken.  

 

Wat is eigenlijk hypnotherapie?

Hypnotherapie is een vorm van behandeling waarbij de coach zich richt tot het onderbewuste van een cliënt. De cliënt verkeert op dat moment in een zeer sterke trance. De coach is in staat, om samen met de cliënt, het onderbewuste te bereiken, waardoor klachten opgelost kunnen worden of gereduceerd kunnen worden.

 

Wat zijn fabels over hypnotherapie?  

 • Cliënt denk dat hij " weg "is. Is niet zo, cliënt , hoort, ziet , voelt alles. Hij is juist super geconcentreerd. 
 • Hypnotherapeut kan cliënt dingen laten doen, tegen zijn wil. Is onjuist, integendeel cliënt is super geconcentreerd en gewaar zich zelf en zijn omgeving.
 • Client weet niets meer na de sessie. Client kan zich na afloop van de sessie  normaliter alles herinneren. 

 

Waarom coacht Brain Steps in de natuur en niet b.v. in een kantoorlocatie?

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat coachen in de natuur  je lichaam, geest en ziel reinigt, maar nu heeft de wetenschap ontdekt dat bv. wandelen in de natuur je hersenen verandert… in positieve zin!
Coachen in de natuur stopt negatieve en obsessieve gedachten

Behalve dat coachen in de natuur je direct een gevoel van rust en vrede bezorgt, vermindert het ook je malende gedachtenstroom. Veel mensen worden vaak verteerd door negatief denken, waardoor je wordt afgeleid van simpel genieten van mooie momenten en wat ons in het ergste geval voert naar een pad vol depressie en angst.

Echter, uit een recentelijk onderzoek, dat werd gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences, kwam duidelijk naar voren dat tijd in de natuur doorbrengen voor een aanzienlijke vermindering van obsessieve, negatieve gedachten zorgt.
Tijdens deze studie vergeleken de onderzoekers de rapportage van malende gedachten van deelnemers die door een natuurlijke omgeving wandelden en van deelnemers die door een stedelijke omgeving wandelden. Daaruit kwam naar voren dat degenen die gedurende 90 minuten door een natuurlijke omgeving hadden gelopen, aanzienlijk minder last hadden van malende gedachten, terwijl ook de neurale activiteit in de subgenuale prefrontale cortex verminderde, een deel van de hersenen dat in verband wordt gebracht met psychische aandoeningen. Degenen die door een stedelijke omgeving wandelden, rapporteerden geen vermindering van malende gedachten.
De onderzoekers bemerkten dat de toegenomen verstedelijking nauw in verband staat met een verhoogd aantal gevallen van depressie en andere psychische aandoeningen. De tijd nemen om jezelf met regelmaat uit die verstedelijking te bevrijden en meer tijd door te brengen in de natuur kan veel baat brengen voor je psychologische (en fysieke) welzijn.
Wandelen zonder gebruik te maken van technologie vergroot vindingrijkheid
Uit een studie die werd uitgevoerd door de psychologen Ruth Ann Atchley en David L. Strayer kwam naar voren dat creatieve probleemoplossing drastisch kan worden verbeterd wanneer je jezelf losmaakt van alle technologie en je je verbindt met de natuur. Deelnemers aan deze studie vertrokken voor 4 dagen de natuur in, waarbij geen enkele vorm van technologie gebruikt mocht worden. Ze werden gevraagd om taken uit te voeren waarvoor vindingrijkheid en oplossingsgericht denken nodig was. Na deze vier dagen concludeerden de onderzoekers dat probleemoplossing bij de uit te voeren taken bij degenen die deelnamen aan deze tech-vrije excursie met 50% verbeterde.
De onderzoekers merkten tevens op, dat zowel technologie als stadslawaai ongelooflijk storend zijn, voortdurend onze aandacht vragen, ons belemmeren in focussen en concentratie, waardoor onze cognitieve functies worden overbelast. Een mooie lange wandeling zonder technologie (geen telefoon mee dus) vermindert mentale vermoeidheid, kalmeert de geest en vergroot het creatieve denken.
Wij adviseren onze klanten regelmatig te gaan wandelen, in de vrije tijd maar ook een lunchwandeling verhoogt de productiviteit en creativiteit! Wandelen kost geen tijd - het levert tijdswinst op doordat iedereen weer fris verder kan met de werkzaamheden!

Bron: Nieuwetijdskind.com

 

Wat voor kleding heb ik nodig om het Brain Steps programma te volgen?

Het is aan te bevelen om sportieve kleding te dragen, die gemakkelijk "zit" . Hardloopschoenen zijn aan te raden in een later stadium. In de eerste sessies, zijn  goede wandelschoenen perfect.

 

Waarom is de intensiteit van het programma zo hoog?

De intensiteit van het programma is zo hoog, omdat bij een hoge intensiteit de kans op succes veel hoger is dan bij een lage intensiteit van het programma.

 

Is een hersteltijd van 6 weken voor mijn burn-out mogelijk?

Ja, dat is zeer goed mogelijk. Het totale programma + de intensiviteit maken het mogelijk om in 6 weken volledig te herstellen.

 

Krijg ik als cliënt een vaste coach?

Ja, buiten de voedingsadvies -sessies, werk je met een vaste coach. De coach is een gecertificeerde hypnotherapeut. 

 

Werken jullie landelijk?

Ja, wij werken landelijk. Wij zijn op dit moment bezig om een landelijk netwerk van coaches op te zetten.

 

Wat is de prijs van een volledig burn-out programma?

De prijs van een volledig burn-out programma wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek.  Deze kosten worden veelal door de werkgever betaald.  Het programma is zeer specifiek en biedt U volop kansen om in een zeer korte tijd volledig te herstellen. Brain Steps neem indien nodig, op uw verzoek, contact op met uw werkgever om de vergoeding van de kosten te bespreken. 

 

Wordt de prijs van het volledig burn-out programman van Brain Steps vergoed?

Sinds 1 januari 2012 valt een burn-out niet meer onder de basisverzekering. Burn-out werd gezien als aanpassingsstoornis. De behandeling van een aanpassingsstoornis wordt vanaf 1 januari 2012 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Dat betekent dat zowel de eerstelijns psycholoog (voor kortdurige behandelingen) als de tweedelijns psycholoog (voor langdurige behandelingen) niet meer vergoed worden en de volledige kosten van deze behandeling voor rekening van de patiënt of werkgever komen.

Sinds 1 januari 2014 is de eerstelijns psychologische zorg opgeheven. Dat komt door de bezuinigingen van de overheid. In de praktijk doet de huisarts nu de psychologische behandeling van een patiënt met een burn-out. De huisarts kan dit ook overdragen aan de praktijkondersteuner GGZ.

Pas als uw klachten langer dan 6 maanden aanhouden en voldoende ernstig zijn, kan de huisarts u doorverwijzen naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dat duurt in de praktijk dus vaak veel te lang.

Het alternatief is om het Brain Steps programma te doorlopen. Geen wachttijden en supersnel herstel ( 6 weken)

De kosten van het Brain Steps burn-out programma worden in principe niet vergoed. Toch is de praktijk vaak heel anders. Op het moment dat U, als cliënt interesse heeft om ons programma te volgen, maakt U dat kenbaar aan ons.  Indien gewenst nemen wij contact op met de werkgever. In de meeste gevallen is de werkgever bereid om de kosten van ons programma te vergoeden. De werkgever heeft namelijk ook een belang en dat is  dat u zo snel mogelijk en duurzaam terugkeert in uw oude werk. Gaat de burn-out lang duren, dan kost het de werkgever ook veel geld. 

Ook kunt U ons programma met de bedrijfsarts bespreken. De bedrijfsarts adviseert dan vaak de werkgever om de kosten te betalen. 

Aangezien uw werkgever verplicht is mee te werken aan uw re-integratie zal hij met goede argumenten of een alternatief moeten komen om de behandeling van uw keuze te kunnen weigeren.

 

Kan ik op voorhand kennismaken met mijn coach?

Ja, dat is mogelijk. De kennismaking, is gratis en vindt plaats in de natuur. Uw coach legt het programma uit en U hebt volop tijd om vragen te stellen. In deze sessie wordt inhoudelijk, NIET ingegaan, op uw burn-out problematiek.