De wetenschap leert ons dat  ons gedrag veelal door ons onderbewuste bepaald wordt. In ons onderbewuste liggen al onze ervaringen en herinneringen opgeslagen. Het zijn deze ervaringen en herinneringen die ertoe leiden dat we leven zoals we leven en handelen zoals we handelen.  Zolang het positieve ervaringen betreft, is er voor ons welzijn niets aan de hand. Helaas maakt ook iedereen negatieve of zelfs traumatische ervaringen mee in zijn leven.

Bij dergelijke ervaringen ontstaat er op dat moment een negatief cluster. Daaraan zit altijd een negatief gevoel en daarmee een negatieve overtuiging (over jezelf ) vast. Deze negatieve overtuiging werkt helaas gedurende de rest van ons leven door. 

 

Sommige huidige  ervaringen  ( zonder dat we ons er bewust van) triggeren  aan iets wat we in het verleden hebben meegemaakt en toen hebben weggestopt omdat het te pijnlijk was.  Dit verleden (ervaringen) kunnen gevaarlijke stoorzenders zijn die je dagelijks functioneren ernstig kunnen belemmeren. (b.v. burn-out)

 

Hypnotherapie is een  bewezen wetenschappelijke methode om deze negatieve ervaringen op te sporen en zodanig om te zetten dat ze geen remmende invloed meer hebben op je leven, maar om te zetten in positieve opbouwende energie en gedrag.   

De MEG Academie in Tubingen heeft een meta studie verricht naar de werkzaamheid van hypnotherapie en komt na 200 onderzoeken tot de conclusie dat  bij hypnotherapie resultaten worden geboekt bij tal van problemen , zoals angsten, fobieën, PTSD, PDS, etc.


Kortom: Hypnose is aan een imagoverandering onderhevig:  steeds meer neurobiologen zijn er steeds sterker van overtuigd dat hypnotherapie een wetenschappelijk fenomeen is. In Nature Neuroscience overtuigen Britse onderzoekers dat hypnose kan helpen ontdekken welke hersenmechanismes betrokken zijn bij de vorming van motorische en mentale waanbeelden. Deze kennis kan nieuwe inzichten geven in hoe onze hersenen een beeld vormen van onze omgeving en onszelf.

 


Zij raken er de laatste jaren steeds sterker van overtuigd dat hypnose een wetenschappelijk fenomeen is, niets anders dan het doelmatig manipuleren van subjectieve aandacht en bewustzijn. Een methodiek, dat kan helpen ontdekken welke hersenmechanismes betrokken zijn bij mentale processen zoals motorische controle, pijnbeleving, aandacht, inbeelding en bewustzijn.